Catalŕ / Espańol  ·  TEL. 937 255 680 · EMAIL secretaria2@col-jesus-salvador.net
Catalŕ / Espańol  · 

Agenda

Sol·licitud beques material i llibres, i ajuts de menjador. Curs 2021-22Entre les actuacions de caràcter socioeducatiu que porta a terme cada any l'Ajuntament de Sabadell, us informem de dues convocatòries d'ajuts per al curs 2021-2022. Totes dues són mesures de suport a les famílies, que formen part d'una política que té la voluntat d'afavorir la inclusió social i l'accés equitatiu als recursos educatius, especialment adreçada a infants i joves en situacions de vulnerabilitat econòmica.

 

D'una banda, hi ha la convocatòria d' ajuts de menjador escolar del Consell Comarcal del Vallès Occidental, en la qual l'Ajuntament de Sabadell actua com a entitat col· laboradora en la distribució, el lliurament i la gestió dels ajuts. El departament d'Educació de la Generalitat ha establert els criteris per a l'atorgament d'aquests ajuts pel curs vinent i el Consell Comarcal ha aprovat les bases de la convocatòria.

 

De l'altra, la convocatòria de beques per a l'adquisició de llibres de text i material escolar que promou l'Ajuntament de Sabadell.

 

Termini de presentació de sol· licituds

Del 26 d'abril al 28 de maig de 2021

Vies possibles per presentar les sol· licituds

Via telemàtica: cal seguir els següents passos:

Obtenir l'idCAT Mòbil o registrar-se amb altres certificats digitals.

 

Omplir el formulari web disponible a: http://web.sabadell.cat/ Cal tenir en compte que qui ja ha estat receptor de beques en anteriors edicions, podrà visualitzar totes les dades i només caldrà modificar les que han canviat.

 

Fotografiar o escanejar la documentació general i /o específica que cal adjuntar (en els casos en què sigui necessari).

 

Un cop emplenat el formulari, cal revisar les dades i prémer el botó tramitar o actualitzar beca. Automàticament, les dades s'enviaran i s'obtindrà un document digital de resguard que caldrà que la família conservi.

 

Via presencial: només quan la via telemàtica no sigui possible. Passos a seguir:

Demanar cita prèvia al web citaprevia.sabadell.cat o per telèfon al 010 (Tutorial cita prèvia)

La família haurà de portar fotocòpia de tota la documentació prevista a les bases de les convocatòries, a excepció que l'hagin aportat en convocatòries anteriors, i sempre que no s'hagin produït canvis a la unitat familiar

Pel que fa al procés de resolució es farà de la mateixa manera que el curs passat, cada sol· licitud d'ajut o de beca iniciarà un tràmit municipal que podrà ser consultat per les famílies a través de:

  • El lloc web: Ajuts de menjador i beques per a l'adquisició de llibres i material escolar.
  • Els centres educatius, mitjançant les llistes que aportarà l'Ajuntament a principis de setembre
  • Les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana, telefònicament