forex trading logo

CONCURS LITERARI JOAN OLIVÉ

    CLÀUDIA VALLADARES GUANYA EL 1r  PREMI DEL CONCURS LITERARI  JOAN OLIVÉ   EL DIA 7 ...

FESTIVAL FI DE CURS EDUCACIÓ INFANTIL 2017-18

El passat 26 de maig els nenes i nenes d'Educació Infantil del Col·legi Jesús Salvador, van representar davant de tots els...

Concurs Bíblic

              DISSABTE  19 DE MAIG es va celebrar a Terrassa el ...

Camino de Santiago

Full d'inscripció Hoja de inscripción

Marxa Solidària

      {slider=VIII MARXA SOLIDÀRIA} Malgrat les inclemencies i inconvenients, volem agrair la parti...

Casal D'estiu

CASAL D'ESTIU 2018   El dijous 14 de Juny a les 17:45 hores hi haurà la reunió del CASAL D’ESTIU a la sal...

 • CONCURS LITERARI JOAN OLIVÉ

 • FESTIVAL FI DE CURS EDUCACIÓ INFANTIL 2017-18

 • Concurs Bíblic

 • Camino de Santiago

 • Marxa Solidària

 • Casal D'estiu

escola cristiana  Cambridge English Generalitat de Catalunya Sabadell Agenda 21 clickedu 

Accesos Directes

 

A la Llar d'Infants Menu Mensual

Login a clickedu

  Nom d'usuari  
  Contrasenya   
 
   
 

No puc accedir

Segueix-nos i participa

Canal TV       

Canal Youtube

Lema del curs

Parlem de...

Xaxes Socials

Llegir per créixer

La importància del joc

Tria escola

Fins quan la pipa?

Ús del whatsapp

Inici > Estudis > ESO
Educació Secundària Obligatòria Imprimir E-mail
Lunes, 19 de Septiembre de 2011 18:59

 

L'educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos i va des dels 12 fins als 16 anys.

La nostra escola participa del projecte educat1x1 o educat2.0

Les matèries obligatòries per 1r, 2n. i 3r són les següents:

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Anglès
 • Ciències Socials (Geografia i Història)
 • Ciències de la Naturalesa
 • Matemàtiques
 • Tecnologies
 • Música
 • Educació Visual i Plàstica
 • Religió
 • Educació Física
 • Tutoria
 • Treball de síntesi
 • Educació per a la ciutadania (només a 3r)

Les matèries optatives que oferirà el centre seran: Alemany, Informàtica, Francès, Cultura clàssica i Reforç de Català, Castellà i Matemàtiques.

Les matèries obligatòries de 4t són les següents:

 • Llengua i literatura Catalana
 • Llengua i literatura Castellana
 • Ciències Socials (Història)
 • Matemàtiques
 • Educació Física
 • Religió
 • Tutoria
 • Treball de recerca

i podran optar per 3 de les àrees següents:

 • Biologia i Geologia
 • Educació Visual i Plàstica
 • Física i Química
 • Tecnologia
 • Informàtica
 • Llatí
 • Música
 • Segona Llengua Estrangera

 

L’Educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les
competències que permetin als nois i a les noies:
a) Assumir responsablement els seus deures i exercir els seus drets respecte
als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del
respecte als drets humans com a valors bàsics per una ciutadania
democràtica.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i
cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge
eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i
dones.

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la
relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus,
els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.

e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació,
el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre,
planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la
pròpia cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.

g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals,
geogràfiques i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de
pertinença al país.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i
missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu
cas, en aranès, i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciarse
en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües
estrangeres.

j) Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses,
especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar,
organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.

k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que
s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la
ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva
resolució i presa de decisions.

l) Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats
professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.

m) Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les
diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i
representació.

Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Refusar els estereotips que suposin discriminació entre dones i
homes.

o) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el
medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

p) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar
les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de
l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament
personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en
tota la seva diversitat.

Més informació a:

http://www.gencat.net/educacio/estudis/frame3.htm

Última actualización el Martes, 20 de Octubre de 2015 11:14
 


Col·legi Jesús Salvador · Telèfon: 937 25 56 80 · Fax 937 27 81 81 · C/ D'Àngel Guimerà, 16